home
help
  WordNavigator.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПроСлова.ru!

  чернота

  Значение слова чернота

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  чернота ж. 1) а) Яркий чёрный или тёмный цвет чего-л. б) Тьма, мрак. 2) а) перен. устар. Низость, коварство. б) Порочность.

  Орфографический словарь

  чернота чернот`а, -`ы

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  ЧЕРНОТА черноты, мн. нет, ж. Отвлеч. сущ. к черный во всех знач., кроме 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Чернота цвета. Чернота волос. Чернота души.

  7 букв в слове "чернота": а е н о р т ч.

  Слова, образованные из 7 букв слова чернота:

  а ае аер ан ането ано ант антре ао ар арен арно аро арон арт арте арто ат атно ато атон ач ен енот ент ер ера ерон ета ето етр етра на наотре нар наре нарот нате нато натр натрое нач наче начто не нео неро нерча нет нето неча нечто но ноа ноета нор нора норт нот нота оае он она онар онат онта ор ора оран оре орнат орт орта орчане от отре отче оч очер ра ран ране ранет рано рант ранчо рао рато ре рен рено рента ро рон рона рот рота ротан роч роча рта рто та тае тан тар таро тарч таче те теа тенар тенор тер тера терно то тон тона тонер тор тора торн точа тране тре трен трое трон трона тчан ча чае чан чао чарот чат че чена черно черта чета чо чон чона чоран чорт чрен что
  Слова из слова чернота, по длине

  Слова, связанные со словом чернота:
  Слова, начинающиеся на чернота
  Слова, содержащие чернота
  Слова, оканчивающиеся на чернота
  Слова из слова чернота, если изменить одну букву
  Слова на че
  Слова заканчивающиеся на та
  Слова начинающиеся на чер
  Слова с ота в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву ч