home
help
  WordNavigator.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПроСлова.ru!

  яровина

  Значение слова яровина

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  яровина ж. местн. Поле, засеянное яровыми хлебами.

  7 букв в слове "яровина": а в и н о р я.

  Слова, образованные из 7 букв слова яровина:

  а авн аврия авро аи аин аио аир ан ани ано анрио ао ар ари арион ария арно аро арон арония аян ва ваия ван вани вар вария варня варя виан вин вина виная вино вир вира во воин вон вона вор вран врио ив ива иван ин инар иная инвар ино иня ио иов ион иона ир иран ирон ия иян на наво навои наи наив нар наров ная ни нива но ноа нови нор нора нори нория нрав ов ова овин оин он она онар они ор ора оран ори ория ра рави равия равно раи раия ран рани рания рано рао рва рвина ри риан рино рион рнав ро ров рови ровня рон рона ря ява яван явно явор ян яна яо яр яро яров ярон
  Слова из слова яровина, по длине

  Слова, связанные со словом яровина:
  Слова, начинающиеся на яровина
  Слова, содержащие яровина
  Слова, оканчивающиеся на яровина
  Слова из слова яровина, если изменить одну букву
  Слова на яр
  Слова заканчивающиеся на на
  Слова начинающиеся на яро
  Слова с ина в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву я